Mia masharki

זמרת

ABOUT Mia masharki

הזמרת המדהימה שכבשה את הרשת והגיעה אפילו עד נועה קירל עם קאברים שדברו את הרשת ומאות אלפי צפיות . מיה היא הדבר הגדול הבא
Personal booking

LEO NESSIM - SHOCK