Dana Avata

height: 168eyes: blackhair: blackshoes: 40shirt: Sdress: S