Sandra Galiski

height: 165eyes: bluehair: blondshoes: 38shirt: sdress: 36