The Radar

נדב הצב -הראדר

ABOUT The Radar

היוטיובר הגדול בישראל בערוץ עם הולוגים הניצפים בתולדות יוטיוב *זה יגמר בדם * וילת BFF * הראדר 200 אלף רשומים מעל 50 מיליון צפיות יוטיובר השנה ערוץ השנה סרטון השנה
Personal booking

LEO NESSIM - SHOCK