shani brosh

ACTOR
height: 160eyes: כחולhair: חוםshoes: 38shirt: Sdress: 34