Chana Karie

height: 157eyes: blackhair: blackshoes: 35-36shirt: Sdress: S